THRU THE PERSIMMON TREES: SANTA CRUZ MOUNTAINS
oil on canvas
12" x 14"
SOLDThru the Persimmon Trees: Santa Cruz Mountains

PreviousGalleryNext